1 2 3

046201 – מבוא לעיבוד אותות אקראים

104010 – חדו”א 1מ’ – תרגול

104010 – חדו”א 1מי

104011 – ‘חדו”א 2מ

104011 – חדו”א 2מ’ – תרגול

104016 – ‘אלגברה 1+1מ

104034 – ‘הסתברות ח

104131 – ‘משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח

104134 – ‘אלגברה מודרנית ח

104214 – טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

104215 – פונקציות מרוכבות

104216 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות

114051 – פיסיקה 1מ’ חדש

114071 – פיסיקה 1מ’ – תרגול

114072 – ‘פיסיקה 2מ

114072 – פיסיקה 2מ’- תרגול

114073 – ‘פיסיקה 3 + 3ח

114073 – פיסיקה 3ח’ – תרגול

234118 – ארגון ותכנות במחשב

234120 – מערכות הפעלה – תרגול השלמה